Kcee Ojaginger Lyrics

Kcee Ojaginger Lyrics

Intro Kcee limpopooooooooooo Wuwuwuwu Jaysynth give dem d fireeeeeeee E money Ikwe (indigenous flute playing) Verse 1 I need a little lemon and ginger (Jor-jor-jor) […]